•  

    تماس جهت مشاوره

    ۰۹۱۳۱۰۸۳۹۱۳

  •  

    ساعت کاری

    شنبه تاپنج شنبه ۸ صبح تا ۶ عصر

پوشش های ضد اثر انگشت AFP

AFP یک محصول ویژه جهت ایجاد خاصیت آنتی فینگرپرینت (ضد اثر انگشت) می باشد.

ادامه مطلب...

پوشش آبگریز و روغن گریز شیشه WRG

WRG یک محصول تولید شده با استفاده از فناوری نانو می باشد.

ادامه مطلب...

پوشش آبگریز و ضد خش سطوح فلزی SCC

SCC ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...

پوشش آبگریز ساختمانی WRA

WRA ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...