•  

    تماس جهت مشاوره

    ۰۹۱۳۱۰۸۳۹۱۳

  •  

    ساعت کاری

    شنبه تاپنج شنبه ۸ صبح تا ۶ عصر

پوشش آبگریز ساختمانی WRD

WRD ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ، ﺑﺪون ﻣﺰه و ﺑﺪون ﺑﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...

افزودنی فوق آبدوست کشاورزی SHL

SHL یک محصول تولید شده با استفاده از فناوری نانو می باشد.

ادامه مطلب...

افزودنی فوق آبدوست اطفاء حریق FSN

FSN یک محصول تولید شده با استفاده از فناوری نانو می باشد.

ادامه مطلب...

عایق رطوبتی سیلوکتان

سیلوکتان یک عایق رطوبتی با عملکرد بالا می باشد.

ادامه مطلب...