•  

    تماس جهت مشاوره

    ۰۹۱۳۱۰۸۳۹۱۳

  •  

    ساعت کاری

    شنبه تاپنج شنبه ۸ صبح تا ۶ عصر

فناوری نانو با ساختارهای مختلف ماده که دارای ابعادی از مرتبه یک میلیاردم متر هستند سروکار دارد. این فناوری، توانمندی تولید مواد، ابزار و سیستم های جدید با كنترل سطوح مولكولی و اتمی برای استفاده از خواصی است كه در آن سطوح ظاهر می شود.استفاده از فناوری نانو در رنگ باعث ایجاد خواص جدید در رنگ، افزایش کیفیت رنگ و کاهش مصرف آن می گردد.

کاربرد فناوری نانو در صنایع رنگ و پوشش در بخش مواد اولیه بیشتر شامل رنگدانه ها است. در بحث رنگدانه ها، اندازه ذرات اهمیت بسزایی دارد و با پیش رفتن به سمت مقیاس نانو و افزایش سطح فعال نانوذرات -به دلیل دارا بودن تعداد بسیار زیاد اتم در سطح-خواص متفاوت و جدیدی مانند ضد سایش، آنتی باکتریال، خود تمیز شونده، ضد خش، ضد سایش وخواص حفاظت الکترومغناطیس در رنگ ایجاد می شود.بنابراین رنگهای نانو با بهره گيري از نانوذرات فعال و گرو ههاي عاملي مناسب در ساختار خود، قادرند تا در مقابل محرکهاي محيطي عکس العملهاي هوشمندانه محافظتي، از خود نشان دهند. رنگهای ضد آب نانو نیز دسته ای دیگر از رنگهای محافظتی هستند که به منظور افزایش دوام قطعات و کاهش هزینه ها دارای کاربردهای وسیع در صنایع مختلف می باشند.